Nr 4/2016 • Sven Edvin Salje • Margit Friberg • Stad och land