Nr 1/2013 • Elin Wägner • Jolo • Cornelis Vreeswijk

Författarna och modet

Att kläder och utseende ger liv och karaktär åt litterära gestalter är inget konstigt – författare har i alla tider använt sig av detta stilgrepp för att definiera sina påhittade figurer: social ställning, personlighet, politiska och estetiska värderingar. Inte minst naturalister som Zola och Flaubert, vilket Paula von Wachenfeldt påvisar i sin artikel.

Men författarna själva då: är deras klädstil och övriga yttre attribut en ren slump? Knappast. Hur dagens författare bemödar sig om att positionera sig på en medial scen skriver litteraturvetaren Torbjörn Forslid om. Men betyder image något för värderingen av deras verk? Hur den i Frankrike okände Jan Guillous Ondskan togs emot där ger svaret på frågan.

Få av dagens författare utvecklar väl en så extrem och provocerande person som Oscar Wilde, här fångad av idéhistorikern

Elisabeth Mansén. Det finns oräkneliga bilder av honom, och lika många odödliga citat: Det enda sättet att gottgöra att man ibland är lite för snyggt klädd är att alltid vara alldeles för bildad.

Från Wilde till antidandyn Fröding är bara ett av flera djärva språng denna gång. Fröding kunde förvisso också posera framför kameran, men hans känsla för det utstuderat sköna hittar vi hos hans diktade personer, som fröken Elsa Örn, ”tyllomfraggad, i skum av spetsar, med en ros i gula lockar”.

Följ också Barbro Hedwall i Fredrika Bremers spår till ett harem, Jolo på modespaning på Stadion, Kulla-Gulla på klassresa, Ellen Keys kamp mot snörliven och Lubbe Nordström när han packar sin resegarderob.

Responsen från Sällskapen på frågan om stil och mode har varit oöverträffad, så till den grad att Litterära salongen får maka åt sig i detta nummer. Men istället bjuder vi intill en virvlande resa längs catwalken genom kulturarvet, via flappers och bloomers, korsetter, promenadkäppar och golfbyxor – håll i hatten!

Related Works