Våra medlemmar

DELS är en ideell paraplyorganisation för svenska litterära sällskap och har ca 120 medlemmar. Sverige har världsrekord i litterära sällskap.

Bengt Anderberg-sällskapet
IconBengtAnderberg
Bildat 2014 i syftet att öka intresset för och kunskapen om Bengt Anderberg, och att åstadkomma nyutgivning av författarens verk liksom återutgivning av radio- och TV-program. Hemsida

Error: Feed has an error or is not valid

Hugo Alfvén-sällskapet
IconHugoAlfven
Hugo Alfvén var en av Sveriges mest mångsidiga och fängslande personligheter. Föreningen Hugo Alfvénsällskapet har till ändamål att främja kännedomen om Alfvéns musik och gärning. Hemsida
Alice Tegnér-sällskapet
IconAliceTegner
Alice Tegnér Sällskapet är en ideell förening etablerad 2006. Föreningen har till ändamål att tillvarata, förvalta, utveckla och föra vidare det musikaliska arv som Alice Tegnér har lämnat till efterkommande generationer, samt rikta intresset mot henne som person, som kompositör och tonsättare. Hemsida

Error: Feed has an error or is not valid

Olof von Dalinsällskapet
IconDalin
Olof von Dalin var en av 1700-talets stora kulturpersonligheter och som journalist, författare, historiker och förnyare av det svenska språket har han gjort avtryck in i våra dagar. Olof von Dalinsällskapet verkar sedan 1995 för att göra Dalin mer känd och underlätta för dem som vill veta mer om honom.

Error: Feed has an error or is not valid

Svensk Presshistorisk Förening
IconPresshistorisk
Svensk Presshistorisk Förening utger Presshistorisk Årsbok och har bl.a. till uppgift att stödja och stimulera den press- och mediehistoriska forskningen i landet

Error: Feed has an error or is not valid

Bellmanssällskapet
IconBellman
Bellmanssällskapet, grundat i Stockholm år 1919, värnar intresset för Bellman, stödjer forskning och vårdar minnet av Sveriges internationellt mest kände 1700-talspoet.

Error: Feed has an error or is not valid

Hjalmar Bergman-samfundet
IconHjalmarBergman
Hjalmar Bergman Samfundet är ett litterärt sällskap som främjar kunskapen om författaren Hjalmar Bergman (1883-1931) och stödjer forskning om honom och hans författarskap.
Sällskapet Deckarvännerna
IconDast
Sällskapet Deckarvännerna är en förening som funnits sedan 1975 som samlingspunkt för alla som gillar deckargenren.
Stig Dagerman-sällskapet
IconStigDagerman
Stig Dagermansällskapet bildades i maj 1987 med syftet att uppmärksamma ett författarskap av stor betydelse. En av sällskapets målsättningar är att få ihop en komplett Dagermansamling, för att intresserade ska kunna fördjupa sig i Dagermans författarskap och den tid han levde i. Hemsida

Error: Feed has an error or is not valid