Regionala sällskapsmöten

Vid en enkät bland DELS medlemmar 2009 framkom att sällskapen upplever DELS som ganska stockholmscentrerat. Det har förstås sina skäl. Sverige är ett långt land, fågelvägen Ystad – Haparanda är det cirka 130 mil. DELS styrelses medlemmar behöver ha nära till varandra, arbetet i styrelsen är helt ideellt och DELS ekonomi är ytterst begränsad.

Men vi tog fasta på synpunkterna och i juni 2010 hölls ett första regionalt möte i Lund. Samma år anordnades en mindre träff i samband med biblioteksmässan i Göteborg och 2011 var turen kommen till Härnösand. Året därpå anordnades ett sällskapsmöte i Smedjebacken och därefter år 2014 i Växjö. Vårt senaste möte anordnades i Östersund i oktober 2016. För att lyckas med arrangemangen krävs lokalt samarbete och möjlighet att söka olika bidrag. Programmen har även gett möjlighet till möten och intressanta samtal och vi har upplevt att de varit mycket uppskattade.

Här hittar du länkar till referat från Kristianstad, Härnösand, Smedjebacken, Växjö och Östersund.

About the Author:

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.