Litterära matinéer på ABF

Litterära matinéer på ABF våren 2017


Följande dagar gäller för de litterära seminarier som genomförs under våren i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm söndagar kl 13:30-15:00. Se också under Evenemang och Kalender härintill.

Arrangör och ansvarig för DELS räkning är Olof Holm, olofholm49@gmail.com

5/3 Personhistoriska Samfundet

Bland tjuvar, politiker och kvinnliga pionjärer – tre föredrag med personhistoriskt tema

En ‘kändis’ i samhällets utkant – stortjuven Lasse-Maja. – Lars Ericson Wolke, militärhistoriker, kommer snart med en ny bok om vår mest ryktbara brottsling.
Fabian Månsson – en av den svenska arbetarrörelsens särlingar – Torbjörn Nilsson, politikhistoriker, som arbetar med en bok om den legendariske arbetarförkämpen.
Ada Nilsson – läkaren som tog strid för kvinnor och fred – Kristina Lundgren, kvinnohistoriker har utgivit en biografi om pionjären Nilsson.

Tre högst olika levnadsöden presenteras som människor i ljuset av sin tid.

12/3 Gunnar Ekelöfsällskapet

Gunnar Ekelöf och Grönköpings Veckoblad

Gunnar Ekelöf medverkade regelbundet i Grönköpings Veckoblad, som en av många bakom pseudonymen A:lfr-d V:stl-nd. Äntligen har dessa bidrag samlats i bokform, av Daniel Möller, Lund, som presenterar urvalet. Veckobladets nuvarande redaktör, Ulf Schöldström, inviger oss i “Grönköpingsspråket – parodi och pekoral”.

19/3 Anna Rydstedt-sällskapet

”Jag också är född och vuxen till det enda: att vara Anna i världen”

Så säger Anna Rydstedt i diktsamlingen Min punkt, 1960. Världen för Anna var större än det Öland, dess natur och människor, som hon så ofta beskrev. Lena Jönsson, berättar om hennes poesi och Gudrun Hagliden läser. Vi visar Ylva Magnusson nya film om Anna Rydstedt, Ventlinge i världen och presenterar boken Tjugo röster om Anna Rydstedt, redigerad av Ingegerd Blomstrand. Det bjuds på flädersaft och bondkakor.

26/3 Hjalmar Bergman Samfundet

Hjalmar Bergman i liv och dikt.

”Här har du mig” – ett samtal på tre man hand om Hjalmar Bergman mellan Sten Wistrand, Arne Johnsson och Pär Bäckman. Bergman var på många sätt gåtfull och komplex, både som privatperson och som författare, och det är ytterligt svårt att fånga honom i några få ord. Samtalet kommer att kretsa kring olika infallsvinklar på hans författarskap.
”Bakom fem dörrar” – en monolog, författad och framförd av Per Söderberg.
Agneta Ljung läser ur Hjalmar Bergmans brev.

2/4 Helga Henschens vänner

Helga Henschen 100 år 23/2 2017

En resa genom konstnärens och författarens, politikerns liv från vaggan till graven. Medverkande: Axell Axelle, Gunnar Edander, Kent Malte Malmström, Eva Norée Möller, Marie Therese Sarrazin, Berit Skogsberg.

Litterära matinéer på ABF hösten 2016

Följande litterära seminarier genomfördes under hösten i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm söndagar kl 13:30-15:00. Våren 2017 blir det en ny serie.

25/9 Strindbergssällskapet

August Strindberg och Harriet Bosse

Kristina Adolphson läser ur Strindbergs brev och berättar om Strindbergs och hans tredje hustru, skådespelaren Harriet Bosse.

2/10 Nils Ferlin-Sällskapet

Nils Ferlin – en diktare i tiden

Vi får i programmet följa Nils Ferlins liv och diktning. Utifrån valda dikter och visor närmar vi oss Nils Ferlins syn människor, företeelser i samhället och idéer. Vi pekar på viktiga teman i skaldens diktning och vilka grepp han använder sig av för att fånga oss. Recitation, sång och musik samt berättelser knutna till skaldens person och liv. Medverkande: Lilian Ahlm, Tor Englund, Ove Engström och Monika Lilja.

9/10 Emil Hagström-sällskapet

Att skriva för att leva

Emil Hagström, klarapoet, barndoms- och roslagsskildrare i ord och ton med Ulf Johan Tempelman, ordförande och yrkestrubadur, medlemmar av styrelsen och Pierre Ström.

16/10 Wallinsamfundet

En berättelse i ord och ton om Wallins liv från uppväxten i Stora Tuna fram till ärkebiskopsstolen

Programmet berör skilda sidor hos Wallin – den dansante, glade gamängen under ungkarlsåren med många romanser, moralisten, psalmförfattaren, förkunnaren och vältalaren. Han hade även ett stort socialt patos som kanske främst kom till uttryck under koleraepidemin i Stockholm 1834. Trots all framgång livet skänkte honom var han ingen lycklig människa, kanske beroende på sjuklighet och ett olyckligt äktenskap.

Mona Engberg, berättare. Joachim Engberg, piano och sång, Anna-Lena Mazhouda, sång.

23/10 Sällskapet Per Anders Fogelström

Per Anders Fogelström ett liv för litteraturen och freden

Kent Josefsson, ordförande i Fogelströmsällskapet, berättar om författaren och samhällsdebattören Per Anders Fogelström och samtalar med Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds, om Fogelströms engagemang i fredsrörelsen.
Allmänt om arrangemangen

De deltagande sällskapen får tillfälle att presentera sina författare, kunna erbjuda böcker och annat till försäljning och värva medlemmar.

Tiden för programmen är en och en halv timme utan paus. Deltagande sällskap planerar och genomför ett program och egen marknadsföring genom sina kanaler. Sällskapen står för kostnader för medverkande och andra kringkostnader såsom resor etc.

Arrangör och ansvarig för DELS räkning är Olof Holm, olof.holm@huddinge.se

About the Author:

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.