Tidningen Arbetet skriver om litterära sällskap

Tidningen Arbetet skriver om litterära sällskap


I dagens nummer av tidningen Arbetet hittar vi en lång artikel om en litterär vandring i Maria Sandels fotspår. Dessutom: ”Ge mig ett svenskt Jack London-sällskap”, ”Vibeke Olsson om Karl Östman-sällskapet”, ”Lyfta favoritförfattare från glömskan” och ”Allanssons anhängare aktiveras”.

Läs mer här

About the Author:

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.