Anna Maria Lenngrens upplysning: Ett 200-årsjubileum

Anna Maria Lenngrens upplysning: Ett 200-årsjubileum


Den 8 mars – den internationella kvinnodagen – 2017 är det 200 år sedan Anna Maria Lenngrens dödsdag. Det nystartade Lenngrensällskapet uppmärksammar i samband med detta Lenngren och hennes diktning genom en tvådagars konferens om hennes roll som upplyst kvinna i 1700-talets Sverige. Detta 200-årsjubileum äger rum på Riddarhuset i Stockholm 8-9 mars. Framstående forskare har bjudits in och kommer att föreläsa mellan klockan 10 och 17 båda dagarna. Båda dagarna avslutas med konsert. Såväl föreläsningar som konserter är öppna för allmänheten.

Läs mer här

About the Author:

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.