Johan-Olov-sällskapet: Stockholms stadsteater dramatiserar novellen Änglaknäpp