Alf Henrikson-sällskapet firar 20-årsjubileum på vers

Alf Henrikson-sällskapet 20 år


Alf Henrikson-sällskapet har fyllt 20 år, och på årsmötet i Börssalen skaldade Björn Barlach såhär:

Med uppdrag att här och just nu stå och prata
har jag dagen till ära googlat fram några data:
I DELS
De Litterära Sällskapens digra register
är cirka 90 procent prosaister,
en tydlig, sålunda, övervikt
över de fyrtiotvå som körde med dikt,
typ Fröding, Karlfeldt och Martin Kock.
Dock
är 16 procent både och.
Det finns en styck baron och två stycken von.
Tre Gustav, två Hjalmar, en Hugo.
Och naturligtvis finns Alf Henrikson
vars sällskap i år fyller tjugo.
Ja, nog skulle han glädjas om han hade sett oss,
denne snillrike man som har gett oss
snille och smak, med mersmak för snille.
Så för oss cirka tusen, nån tiondels lycklig promille
av Sveriges folk
gör jag mig till tolk,
sagesman, språkrör m.m.
när jag – på alla vägnar förstås –
ber att få gratulera
oss!

About the Author:

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.