Johan-Olov-sällskapet: Stockholms stadsteater dramatiserar novellen Änglaknäpp

I februari kan man se en dramatisering av en av Johan-Olov Johanssons noveller, Änglaknäpp, av och med Lars Hjertner på Stockholms stadsteater.

De litterära sällskapen: Välkommen till höstmöte 2016

Välkommen till höstmöte 2016 på Ekermanska Malmgården, Ekermans gränd 3-5, måndagen den 21 november 2016, kl 18.00.

Sällskapsliv på ABF

De Litterära sällskapens program Sällskapsliv på ABF startade säsongen den 25 september med en stormig relation. Strindbergsällskapet inledde och Kristina Adolphsson berättade om August Strindbergs brev till Harriet Bosse, de förälskade, förtvivlade och förbannade breven.

Tre litteraturhistoriska hundraårsjubilarer

I år är det 100 år sedan Helga Henschen, Per Anders Fogelström och Stig Sjödin föddes, vilket kommer att uppmärksammas med vandringar, utställningar och litteraturfester.

Anna Maria Lenngrens upplysning: Ett 200-årsjubileum

Det nystartade Lenngrensällskapet uppmärksammar 200-årsminnet av Anna Maria Lenngrens bortgång genom en tvådagars konferens om hennes roll som upplyst kvinna i 1700-talets Sverige.

Alf Henrikson-sällskapet firar 20-årsjubileum på vers

Alf Henrikson-sällskapet har fyllt 20 år, och på årsmötet i Börssalen framförde Björn Barlach en hyllningsdikt!

Tidningen Arbetet skriver om litterära sällskap

I dagens nummer av tidningen Arbetet hittar vi bl.a. en lång artikel om en litterär vandring i Maria Sandels fotspår.

De litterära sällskapen: Birgitta Wistrand vald till ny ordförande

Vid DELS årsmöte den 16 april 2016 valdes Birgitta Wistrand till ny ordförande.

Tryckfrihetens gränser – om de låsta samlingarna på KB

I samband med DELS årsmöte på ABF i lördags talade förste bibliotekarie Wolfgang Undorf om de låsta samlingarna på Kungliga Biblioteket och tidigare hovrättspresident Johan Hirschfeldt kommenterade.

Tisdagar med tryckfriheten

Kungl. biblioteket och Kulturrådet bjuder in till en samtalsserie om tryckfrihet och offentlighet förr, nu och i framtiden.